Navigace

Obsah

 

Spolek rodičů

 

OFICIÁLNÍ NÁZEV A ADRESA

Spolek rodičů při ZUŠ Ivanovice na Hané                                           

Rostislavova 616/52

683 23 Ivanovice na Hané

ID datové schránky:  9denwrp

 

 

ÚČEL SPOLKU

- zajišťování dopravy žáků na kulturní akce a soutěže ZUŠ 

- hrazení vstupného žákům školy na kulturních akcích a koncertech   

- organizace veřejných akcí školy včetně občerstvení pro žáky školy                                 

- pořizování učebních pomůcek včetně hudebních nástrojů pro žáky

- modernizace a zvelebování žákovských učeben

- zajišťování dárků pro absolventy školy

- organizační zajištění okresního kola soutěžní přehlídky TO

 

 

FOND SPOLKU

Fond spolku je tvořen výhradně dobrovolnými příspěvky členů a dobrovolným vstupným při veřejných akcích školy.

 

 

STANOVY SPOLKU

Stanovy spolku rodičů jsou k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy.