Navigace

Obsah

Historie školy

Hudební škola v Ivanovicích na Hané vznikla ve školním roce 1950/51 jako pobočka vyškovské hudební školy. Její založení byl významný krok, tolik potřebný k rozvoji hudebnosti dětí v Ivanovicích na Hané a blízkém okolí. V roce 1959 se hudební škola vymanila z područí Vyškova a stala se samostatnou školou a během v následujícího roku se rozrostla o obor výtvarný a literárně dramatický.  V dalších desetiletích vzrostl zájem o výuku, což přineslo v roce 1979 otevření tanečního oboru. O dva roky později již bylo zřízeno odloučené pracoviště ve Švábenicích a později i v Pustiměři.  Přestěhování do současných prostor se škola dočkala v roce 1994. Dne 1. 9. 1999 získala právní subjektivitu a mohla tak vzniknout další odloučená pracoviště (Hoštice-Heroltice, Moravské Málkovice, Vyškov, Orlovice, Medlovice, Chvalkovice na Hané, Drysice). Ta vycházela vstříc především nejmenším žákům, kteří nemohli bez dozoru cestovat a dojíždět do výuky v Ivanovicích na Hané. V současné době se ve škole vyučuje obor hudební, taneční a výtvarný přímo v Ivanovicích na Hané a na celkem devíti odloučených pracovištích.

 

                     škola v zimním kabátě