Navigace

Obsah

Otázky z hudební nauky

Předmět hudební nauka je povinný. Žák, který během daného pololetí dosáhne více než 50% absence, podstoupí na jeho konci přezkoušení z daného ročníku hudební nauky. K tomuto účelu slouží zkušební otázky (viz níže), které si žák nastuduje a je z nich následně koncem každého pololetí přezkoušen.

1. ročník

2. ročník 

3. ročník

4. ročník

5. ročník