Navigace

Obsah

Otázky z hudební nauky

Předmět hudební nauka je povinný. Žák, který během daného pololetí dosáhne 50% absence, musí na  jeho konci vykonat komisionální zkoušku z hudební nauky. K tomuto účelu slouží zkušební otázky, které si žák nastuduje a je z nich následně před tříčlennou komisí přezkoušen.

 

1. ročník:  zde ke stažení
2. ročník:  zde ke stažení
3. ročník:  zde ke stažení
4. ročník:  zde ke stažení
5. ročník:  zde ke stažení