Navigace

Obsah

Dokumenty

 

 

  • Školní vzdělávací program ZUŠ Ivanovice na Hané je veřejnosti k dispozici k nahlédnutí a prostudování v ředitelně školy.

 

  • Návrh rozpočtu školy na rozpočtový rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na následující dva rozpočtové roky (v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

  • Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

                Vojtěch Tkadlec DiS.

            telefon: 517 363 332

            e-mail: zus.ivanovice@tiscali.cz