Navigace

Obsah

Dokumenty

 

 

  • Školní vzdělávací program ZUŠ Ivanovice na Hané je veřejnosti k dispozici k nahlédnutí a prostudování v ředitelně školy.

 

  • Školní řád je veřejnosti k dispozici na vývěsce v budově hudebního oboru.

 

  • Informace o zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je k dispozici k nahlédnutí na vývěsce v budově hudebního oboru.

 

  • Návrh rozpočtu školy na rozpočtový rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na následující dva rozpočtové roky (v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy.