Navigace

Obsah

Kantoři

 

Baláž Ladislav 

hlasová přípravka, sólový zpěv, klávesy, pěvecký sbor

 

BcA. Baláž Rostislav DiS.  

sólový zpěv, klávesy, pěvecký sbor, klavírní korepetice HO

 

Bc. Krejsa Lukáš  

zobcová flétna, klavír, klávesy, bicí nástroje, KH, klavírní korepetice HO

 

Krejsová Jana  

flétnová přípravka, PHV, zobcová flétna, HN, KH

 

Lacinová Yvona  

klavír, klávesy, KH

 

Mgr. Sedlák Kamil  

zobcová flétna, klávesy, KH, klavírní korepetice HO, klavírní korepetice TO

 

Sedláková Barbora  

chrámové varhany, klavír, klávesy, klavírní korepetice HO

 

Spáčil Zdeněk DiS.  

zobcová flétna, trubka, tenor, HN, KH

 

Tkadlec Vojtěch DiS.  

zobcová flétna, trubka, tenor, klávesy, HN, KH, klavírní korepetice HO

 

Bc. Villinová Radana DiS.  

sólový zpěv, klavír, klávesy

 

Zeman Aleš  

zobcová flétna, klarinet, saxofon, housle