Navigace

Obsah

Úkoly z hudební nauky - II. pololetí

Typ: ostatní
....

Úkol č. 1 (pondělí 1. 2. 2021)

1. ročník: Zkus popsat, co je to takt?

2. ročník: Co je to akord?

3. ročník: Zjisti český význam následujících tempových označení: adagio, moderato, allegretto, allegro.

4. ročník: Co jsou enharmonické tóny?

5. ročník: Vyjmenuj 3 nejvýznamnější české hudební skladatele období romantismu.

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Antonín Dvořák ve své světoznámé Humoresce Ges dur (viz odkaz níže) díky zvláštnímu houpavému rytmu hlavní melodie zachytil pohyb jednoho dopravního prostředku, který Dvořák obdivoval. O jaký dopravní prostředek se jedná?

https://www.youtube.com/watch?v=IZly_IRJEsA

 

 

 

Úkol č. 2 (pondělí 8. 2. 2021)

1. ročník: Jaké druhy taktů znáš?

2. ročník: K čemu se nejčastěji používá akord?

3. ročník: Zjisti český význam následujících tempových označení: accelerando, ritardando

4. ročník: Uveď příklady enharmonických tónů?

5. ročník: Na jaký hudební nástroj hrál Bedřich Smetana a jaké skladby pro tento nástroj skládal?

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Součástí operních představení jsou i taneční čísla. Zjisti název tance z opery Rusalka A. Dvořáka (viz odkaz níže).

https://www.youtube.com/watch?v=PrZEmxdx2wI

 

 

 

Úkol č. 3 (pondělí 15. 2. 2021)

1. ročník: Co znamená legato?

2. ročník: Co je staccato?

3. ročník: Co je tónický kvintakord?

4. ročník: Kolik skladeb napsal W. A. Mozart?

5. ročník: Kolik oper složil Bedřich Smetana? Uveď název alespoň jedné z nich.

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Jaký nástroj hraje ve videu níže?

https://www.youtube.com/watch?v=9BiW2mVKk0w

 

 

 

Úkol č. 4 (pondělí 1. 3. 2021)

1. ročník: Jakou funkci u noty má křížek # ?

2. ročník: Co znamená tenuto a jak se značí?

3. ročník: Které tóny budou tvořit tónický kvintakord ve stupnici G dur?

4. ročník: V kolika letech začal komponovat W. A. Mozart?

5. ročník: B. Smetana složil soubor symfonických básní. Jak se tento soubor jmenuje?

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Česká filharmonie patří do světové špičky symfonických orchestrů. Kolik členů orchestru hraje symfonickou báseň Vltava od B. Smetany - viz odkaz níže?

https://www.youtube.com/watch?v=fr1uq4PHGks

 

 

 

Úkol č. 5 (pondělí 8. 3. 2021)

1. ročník: Jakou funkci u noty má béčko ?

2. ročník: Co znamená akcent a jak se značí?

3. ročník: Které tóny budou tvořit tónický kvintakord ve stupnici F dur?

4. ročník: V kolika letech složil W. A. Mozart svoji první operu?

5. ročník: Potkal se B. Smetana s Antonínem Dvořákem?

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Světoznámá skladba Bohemian Rhapsody se hrává v různých úpravách. Poslechni si, jak krásně skladba zní v podání čtyř violoncell. Zjisti, na kterém českém zámku je videoklip natočen (leží nedaleko Kutné Hory).

https://www.youtube.com/watch?v=Odh_m7huLO4

 

 

 

Úkol č. 6 (pondělí 15. 3. 2021)

1. ročník: Jakou funkci plní odrážka ?

2. ročník: Koruna není jenom naše měna, ale i hudební značka. Co znamená?

3. ročník: Vyjmenuj nevýznamnější světové hudební skladatele období baroka.

4. ročník: Pro jaké hudební obsazení je napsána Malá noční hudba od W. A. Mozarta?

5. ročník: Ve které zemi nás A. Dvořák nejvíce proslavil?

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Orchestrální předehra k opeře Figarova svatba od W. A. Mozarta je svěží, rychlá a virtuózní skladba. Zaposlouchej se do zvuku a poznej co nejvíce hudebních nástrojů (viz odkaz níže).

https://www.youtube.com/watch?v=5XBFIZjiGIM

 

 

 

Úkol č. 7 (pondělí 22. 3. 2021)

1. ročník: Když budeš chtít hrát silně, jakou značkou to v notách označíš?

2. ročník: Vyjmenuj klávesové nástroje vyučované v náší škole.

3. ročník: Jaké národnosti byl J. S. Bach a pro jaký nástroj zejména komponoval?

4. ročník: Jmenuj alespoň jednu operu  W. A. Mozarta.

5. ročník: Čím se měl původně stát A. Dvořák?

               a) hostinským                    b) zedníkem               c) řezníkem

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Rondo Alla Turca pro klavír od W. A. Mozarta (viz odkaz níže) je jeho nejnámnější klavírní skladbou. Jak se jí také říká?

https://www.youtube.com/watch?v=A_THdzBnHy0

 

 

 

Úkol č. 8 (pondělí 29. 3. 2021)

1. ročník: Co znamená česky slovo mezzoforte a jak se značí?

2. ročník: Vyjmenuj dřevěné dechové nástroje vyučované v náší škole.

3. ročník: Který Bachův současník komponoval orchestrální a vokální skladby?

4. ročník: Který český režisér natočil vynikající film Amadeus o W. A. Mozartovi?

5. ročník: Doplň názvy těchto děl A. Dvořáka:

               a) symfonie e moll Z Nového .....   

                     b) Moravské .........

               c) Slovanské .....              

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Na jakou melodii zpívá ve videu níže Z. Svěrák svůj text Mě se líbí paní nadlesní?

https://www.youtube.com/watch?v=I81jRh92Nb8

 

 

 

Úkol č. 9 (pondělí 12. 4. 2021)

1. ročník: Piano není jen hudební nástroj, ale i hudební značka. Co znamená?

2. ročník: Vyjmenuj žesťové dechové nástroje vyučované v náší škole.

3. ročník: A. Vivaldi zkomponoval skladbu: Čtvero ročních  a) počasí

                                                                                             b) oblečení

                                                                                             c) období

4. ročník: Který Mozartův současník složil 9 symfonií?

5. ročník: Pro jaké nástroje složil A. Dvořák virtuózní koncerty?                      

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Jak se jmenuje sólista hrající na klávesy ve videu níže?

https://www.youtube.com/watch?v=CwzjlmBLfrQ

 

 

 

Úkol č. 10 (pondělí 19. 4. 2021)

1. ročník: Popiš hudební nástroje klavírzobcovou flétnu.

2. ročník: Vyjmenuj bicí nástroje vyučované v naší škole.

3. ročník: Které letopočty zhruba ohraničují epochu baroka? 

4. ročník: L. van Beethoven komponoval klavírní sonáty. Nejznámnější je: a) politická

                                                                                                                    b) patologická

                                                                                                                    c) patetická

5. ročník: Zjisti, pro jaký nástroj původně napsal své Slovanské tance A. Dvořák?                      

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Vyjmenuj názvy všech čtyř filmů, ve kterých je použita hudba z videa níže.

https://www.youtube.com/watch?v=_U519RdznMA

 

 

 

Úkol č. 11 (pondělí 26. 4. 2021)

1. - 5. ročník: Jakou akci (orchestrální koncert, operu, operetu, muzikál, balet, koncert populární kapely atd.) jsi během koronavirové krize sledoval/a v televizi nebo na internetu? Popiš, o jakou akci se jednalo.

                    

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Poznej alespoň jednu hudební ukázku ze Souboje klavírů Ondřeje G. Brzobohatého a Ondřeje Brouska ve videu níže.

https://www.youtube.com/watch?v=kLqWJZLJQPU

 

 

 

Úkol č. 12 (pondělí 3. 5. 2021)

1. ročník: Zjisti, které zvuky hudební a nehudební slýcháš doma.

2. ročník: Podle písmen urči, jak se píše hudební značka  z e s i l o v a t.

3. ročník: Který z matematických výpočtů charakterizuje délu noty půlové s tečkou:

               a) 2 + 1 = 3            b) 1 + 2 = 3          c) 2 + 2 = 4

4. ročník: Najdi chybu v pořadí stupnic: e moll, h moll, f moll, cis moll  

5. ročník: Najdi chybu v pořadí béček: bé, es, as, ges, des, ces, fes

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Ve které zemi a na kterém stadionu se uskutečnil celosvětový koncert, na kterém vystoupila i skupina Queen (viz video níže)?

 https://www.youtube.com/watch?v=EjXetWK-Ur8

 

 

 

Úkol č. 13 (pondělí 10. 5. 2021)

1. ročník: Které notě chybí noha? Které noty se mohou spojovat trámcem?

2. ročník: Použil/a jsi někdy při hraní značku prima voltaseconda volta?

3. ročník: Může nota celá trvat 8 dob? Pokud ano, v jakém druhu taktu?              

4. ročník: Vymysli rým na pořadí křížků (např.: fis, cis, gis, dis - bodavý hmyz) 

5. ročník: Najdi shodu v pořadí prvních pěti křížků s pořadím u stupnic. 

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Identifikuj známou melodii z odkazu níže.

https://www.youtube.com/watch?v=ngSjhRwmXmA

 

 

 

Úkol č. 14 (pondělí 14. 5. 2021)

1. ročník: Nota celá + nota půlová + nota čtvrťová = kolik dob?

2. ročník: Kolik strun mají dohromady housle, viola a kontrabas?

3. ročník: V jakém druhu taktu trvá nota osminová na jednu dobu?              

4. ročník: Vymysli rým na pořadí béček (např. bé, es, as, des - utekl pes)

5. ročník: Najdi shodu v pořadí prvních šesti béček s pořadím u stupnic. 

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Má vlast B. Smetany se skládá z několika symfonických básní. Zjisti jejich názvy (nápověda v odkazu níže).

https://www.youtube.com/watch?v=F6-CttlBs4M

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

                     

 

 


 

 

 

 


Vytvořeno: 1. 2. 2021
Poslední aktualizace: 17. 5. 2021 07:02
Autor: ředitel