Navigace

Obsah

Úkoly z hudební nauky - I. pololetí

Typ: ostatní
....

Úkol č. 1 (pondělí 5. 10. 2020)

1. ročník: Vysvětli rozdíl mezi zvukem hudebním a nehudebním.

2. ročník: V hudbě často používáme dynamická znaménka. Co znamená crecsendo (čti krešendo) a decrecsendo (čti dekrešendo) a jak se značí?

3. ročník: Jaký úkol má tečka vedle noty?

4. ročník: Zjisti, jak jdou za sebou stupnice mollové do 4 křížků a do 4 béček.

5. ročník: Zopakuj si durové a mollové stupnice a pořadí křížků a béček.

Pozn.: Odpovědi lze nalézt i na těchto stránkách

 

Bonusový úkol pro všechny:

V následujícím videu poznej alespoň jednoho učitele naší školy:

https://www.youtube.com/watch?v=NT3ydkVbEv8

 

 

Úkol č. 2 (pondělí 12. 10. 2020)

1. ročník: V hudbě používáme různé délky not. Zjisti, jaké trvání mají noty půlová, čtvrťováosminová.

2. ročník: V hudební řeči používáme italské názvosloví. Co znamená prima voltaseconda volta?

3. ročník: Každá skladba se skládá z jednotlivých taktů. Vyvětli problematiku taktů 3/8 a 6/8.

4. ročník: Tempo každé skladby značíme italským názvoslovím. Přelož do češtiny tyto názvy: largo, andante, andantino, maestoso, vivace, presto.

5. ročník: Co v češtině znamenají následující tempová označení: grave, lento, larghetto, a tempo, meno mosso, piu mosso?

Pozn.: Odpovědi lze nalézt i na těchto stránkách

 

Bonusový úkol pro všechny:

Který hudební nástroj v následujícím videu začíná hrát jako první a poznej co nejvíce dalších hudebních nástrojů.

https://www.youtube.com/watch?v=cIBhTcCq5zA

 

 

Úkol č. 3 (pondělí 19. 10. 2020)

1. ročník: Pro zapisování not slouží notová osnova. Zčeho se skládá?

2. ročník: Seřaď hudební nástroje smyčcové podle velikosti od nejmenšího k největšímu.

3. ročník: Poskládej durové stupnice do 4 křížků a 4 béček.

4. ročník: Ke správnému čtení not slouží klíče. Které 4 klíče v hudbě nejčastěji používáme?

5. ročník: Hudební skladby musí mít určitou formu. Z jakých částí se skládá hudební forma koncertu a symfonie? Co je opera?

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Světlana Nálepková a Ondřej Havelka dokážou skvěle interpretovat různé hudební styly. Jaký hudební žánr představují v následujícím videu: a) pop, b) jazz, c) dechovka

https://www.youtube.com/watch?v=8dUnx4DKXvE&list=RD8dUnx4DKXvE&start_radio=1

 

 

Úkol č. 4 (pondělí 2. 11. 2020)

1. ročník: Co víš o houslovém klíči? Jak se mu také říká? Pro jaké tóny je určen?

2. ročník: Vysvětli rozdíl mezi půltónem a celým tónem.

3. ročník: Jaké máme dechové nástroje dřevěné? Proč se jmenují dechové?

4. ročník: Co je to interval? Vyjmmenuj 8 základních intervalů.

5. ročník: Do jakých dvou základních skupin se rozdělují bicí nástroje?

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Skladba BOLERO od M. Ravela (viz odkaz níže) je nejhranější klasickou skladbou na světě. Hlavní téma je zde neustále opakováno různými dechovými hudebními nástroji. Poznej co nejvíce těchto nástrojů.

https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E

 

 

Úkol č. 5 (pondělí 9. 11. 2020)

1. ročník: Co znamená slovo repetice a kčemu slouží?

2. ročník: V čem se liší durová a mollová stupnice?

3. ročník: Co znamenají slova Da capo al Fine?

4. ročník: Jaké klíče používají k zápisu not fagot, hoboj, viola a tuba?

5. ročník: Vyjmenuj některé bicí nástroje melodické a rytmické.

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Následující píseň (árie) je jedna z nejznámnějších v operní literatuře. Který světoznámý český hudební skladatel ji složil a jak se jmenuje opera, do které zmíněná árie patří?

https://www.youtube.com/watch?v=rvzB_teIpnE

 

 

Úkol č. 6 (pondělí 16. 11. 2020)

1. ročník: Co je to hudební abeceda?

2. ročník: Popiš hudební nástroj kontrabas. Jak se mu také lidově říká?

3. ročník: Z jakého materiálu se vyrábí příčná flétna?

                a) plast     b) kov    c) dřevo

4. ročník: Vyjmenuj tempová označení, která vyjadřují rychlé tempo.

5. ročník: Antonín Dvořák složil devět:    a) oper      b) koncertů     c) symfonií.

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Následující skladba z odkazu (viz níže) je psána pro 4 stejné sólové nástroje. Tento nástroj se jmenuje:

a) alpský roh      s) anglický roh      c) lesní roh

https://www.youtube.com/watch?v=Q0qBVraFZgE

 

 

Úkol č. 7 (pondělí 23. 11. 2020)

1. ročník: Kromě not v hudbě používáme i pomlky. Jak vypadá pomlka celá, půlová, čtvrťová a osminová?

2. ročník: V čem se liší violoncello od kontrabasu?

3. ročník: Urči, který z nástrojů hoboj a klarinet je jednoplátkový a dvouplátkový.             

4. ročník: Z jakého klíče hraje nejčastěji pozoun?

5. ročník: Vyjmenuj 4 lidské hlasy, které v hudbě využíváme.

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

V následujícím videu Vojtěch Dyk a Ondřej Havelka názorně předvádějí, jak lze čarovat s lidským hlasem. Jak se jmenuje kapela za oběma pány?

https://www.youtube.com/watch?v=95cKEkBdJ0Q

 

 

 

Úkol č. 8 (pondělí 30. 11. 2020)

1. ročník: Hudební abecedu je nutné znát a vyjmenovat i pozpátku. Zkus to.

2. ročník: Které smyčcové nástroje se drží pod bradou a které se opírají o zem?

3. ročník: Který dřevěný dechový nástroj nemá žádný plátek?            

4. ročník: Klavír používá nejčastěji dva klíče. Které to jsou?

5. ročník: Jak se říká sekupení, kde všichni přítomní zpívají?

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Dobře si poslechni následující píseň Ivana Mládka a s pomocí rodičů i prarodičů rozklíčuj co nejvíce zkratek. 

https://www.youtube.com/watch?v=CMpzQeFKrYc

 

 

 

Úkol č. 9 (pondělí 4. 1. 2021)

1. ročník: Který z následujících zvuků je hudební a který nehudební: úhoz ruky do bubnu, úhoz ruky do kláves na klavíru?

2. ročník: Lze hrát na smyčcové nástroje bez smyčce?

3. ročník: Vyjmenuj pořadí křížků a béček (stačí od každého 4).            

4. ročník: Který hudební nástroj používá především altový klíč?

5. ročník: Zjisti, jaký je rozdíl mezi vibrafonem a marimbou.

 

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Pěvecký sbor může být velice početný. Ve videu níže si poslechni světoznámou skladbu Hallelujah od G. F. Händela. Spočítej, kolik přibližně má pěvecký sbor členů.

https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c

 

 

Úkol č. 10 (pondělí 11. 1. 2021)

1. ročník: Matematický úkol: Kolik not osminových se vejde do jedné noty celé? 

2. ročník: Matematický úkol: Kolik strun mají housle, viola, violoncello a kontrabas dohromady?

3. ročník: Matematický úkol: Kolik not črvrťových se vejde do 6/8 taktu?            

4. ročník: Když napíšeš velice rychlou skladbu, jaké tempové označení k ní přiřadíš?

5. ročník: Kolik symfonií složili A. Dvořák a L. van Beethoven?

               

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Jak se nazývají tři stejné sólové nástroje z videa níže?

https://www.youtube.com/watch?v=PdNjyzxqmWU

 

 

 

Úkol č. 11 (pondělí 18. 1. 2021)

1. ročník: Která z pomlk visí na lince jako prádlo na šňůře?

2. ročník: Jak se říká nejmenší vzdálenosti mezi dvěma tóny?

3. ročník: Kolik dob bude trvat nota půlová s tečkou a nota celá s tečkou?           

4. ročník: Který křížek v předznamenání skladby je vždy první a který až čtvrtý?

5. ročník: Doplň názvy těchto dvou oper B. Smetany: Braniboři v .......,  Prodaná ..........

               

Bonusový úkol pro všechny ročníky:

Světoznámou skladbu A. Vivaldiho Čtvero ročních období hraje ve videu níže soubor devíti saxofonů. Existovaly tyto nástroje v době vzniku skladby?

https://www.youtube.com/watch?v=2sa5RaiPLm0

 

 

 

Úkol č. 12 (pondělí 25. 1. 2021)

Odpočinkový úkol pro všechny ročníky před koncem I. pololetí: podívej se na video níže (viz odkaz) a urči, od které populární skupiny byla uvedená skladba.

https://www.youtube.com/watch?v=TlHLMGaJ6tg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořeno: 5. 10. 2020
Poslední aktualizace: 1. 2. 2021 07:20
Autor: ředitel