Navigace

Obsah

11. května 2020 - obnovení výuky hudebního oboru ve škole

Typ: ostatní
...
  1.  V pondělí 11. května 2020 se opět obnovuje výuka ve škole - jedná se o individuální a skupinovou výuku hudebního oboru. Vyučovat se začne pouze na pracovištích v Ivanovicích na Hané, Pustiměři, Švábenicích, Vyškově a Hošticích-Herolticích. Pro kolektivní výuku HO (hudební nauka, komorní hudba, sbor) se obnovení výuky ve škole nevztahuje.
  2. Do školy budou vpuštěni pouze žáci bez doprovázejících osob, a to vždy po jednom. O způsobu skupinové výuky (2-4 žáci v hodině) rozhodne třídní učitel po domluvě se zákonnými zástupci tak, aby se žáci při výuce střídali a nepotkávali se. Toto opatření bude platit pouze do 25. května. Od tohoto data se skupinová výuka vrátí do původního stavu (před uzavřením škol).
  3. Jestliže bude dodržován dostatečný odstup, je na uvážení každého učitele, bude-li při výuce vyžadovat ochranu obličeje. Žáci budou mít s sebou sáček na použitou roušku.
  4. U všech učeben bude pro žáky k dispozici dezinfekce na ruce, kterou si aplikují před příchodem do třídy.
  5. Před každou lekcí se učebna důkladně vyvětrá.
  6. Při prvním vstupu do školy žák přinese aktuálně vyplněné Čestné prohlášení (ke stažení ZDE). Bez jeho předložení nebude vpuštěn do školy
  7. Pokud se žák do výuky nedostaví, je potřeba jeho absenci zákonným zástupcem omluvit tak, jako během školního roku.

Příloha

Vytvořeno: 30. 4. 2020
Poslední aktualizace: 31. 5. 2020 14:55
Autor: ředitel